Melide, Cerne de Galicia

Cruceiro de Melide

Ao carón da igrexa áchase o coñecido como Cruceiro de Melide, o que para moitos é o máis antigo de Galicia, probabelmente do século XIV. O anverso representa a un Cristo Maxestade sedente, amosando ás chagas das mans, coroado e con un pano que lle cobre as pernas. O reverso representa un Calvario

IMG 0502

IMG 9999

GFacebookTwitterYoutube