Melide, Cerne de Galicia

Concello de Melide

Ao oeste da praza do Convento áchase o pazo barroco, coa súa capela, da Obra Pía de San Antón, fundado en 1671 polo arcebispo de orixe melidá D. Mateo Segade Bugueiro, nunha casa e terreno de propiedade familiar. Vai ser coñecido tamén como a Colexiata, pois na súa orixe tiña unha finalidade docente, e no século XIX como pazo do marqués de Corvera. Desde 1960 é casa do Concello.

A planta baixa estaba destinada ás cortes, adegas e outras dependencias, e a alta a aulas e vivendas. Hoxe só se conserva a fachada da estrutura do edificio, xa que o seu interior foi destruído, perdéndose a antiga escaleira de pedra, a disposición do patio, a xeito de claustro e as demais dependencias para axeitalo ao novo uso.

Sobre a portada atópanse os escudos do Capitán Antonio Segade Varela, Patrón da Obra Pía, e da súa muller Teresa Velasco, Marquesa de Salinas.

O pazo é sede da Casa do Concello dende o ano 1860.

 

IMG 9548

 

GFacebookTwitterYoutube